Meer weten? BEL ONS MAIL ONS

De 10 voordelen
Het Samenwerkingsverband (SWV) heeft 10 voordelen die het aantrekkelijk maken om jongeren op te leiden.

 1. Je hoeft niet zelf een 2-jarige arbeidsovereenkomst af te sluiten met een leerling, dat doet het SWV.
 2. Je betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren binnen je bedrijf. Bij ziekte of vakantie ontvangt de leerling wel salaris, maar deze uren worden niet aan je doorberekend.
 3. Mocht het tussen de leerling en je bedrijf geen goede match zijn, dan kan er gewisseld worden.
 4. Als je geen volledige erkenning hebt, en dus maar een deel van de opleiding kan aanbieden, worden de ontbrekende onderdelen aangeboden via leerwerkplaats of ander leerbedrijf.
 5. Het SWV biedt meerdere workshops aan waardoor de leerling meer wordt aangeleerd en deze breder inzetbaar zijn binnen je bedrijf.
 6. De leerling krijgt op gezette tijden extra scholing op de leerwerkplaats, zonder extra kosten.
 7. Voorbereiding op de Proeve van Bekwaamheid en/of VakVaardigheidsToets kan plaatsvinden op de werkplaats.
 8. Het SWV betaalt het examengeld van de leerling, dat bespaart u al snel €300.
 9. Het SWV betaalt/vergoedt kosten van gereedschap en kleding en je hebt geen overheadkosten zoals salarisadministratie, verzuimverzekering en arbodienst.
 10. De SWV-coördinator ondersteunt en begeleidt de leerlingen. Mocht er iets niet goed gaan op school of in het bedrijf, dan treedt deze coördinator op als mediator om het probleem op te lossen.

 

leerjaarindividueel opleidenopleiden via SWVvoordeel via SWVtotaal voordeel
1e jaar€ 16.250€ 15.600€ 650
2e jaar€ 18.250€ 16.200€ 2.050
3e jaar€ 20.950€ 21.000€ 50
€2.650

 

Er zijn nog meer voordelen

 • Als leerbedrijf ben je niet de juridisch werkgever en heb je niet direct te maken met de problematiek van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de regels die gelden rondom ketenbepaling, verhoogde WW-premie en Transitievergoedingen en het risico van arbeidsongeschiktheid van flexkrachten (dat zijn ook de BBL-leerlingen). Hiervoor worden gedurende 12 jaar de re-integratieverplichtingen naar de werkgever gelegd. Dat kan aanzienlijke inspanningen opleveren of de werkgever voor hogere kosten plaatsen.
 • Werkgevers krijgen ondersteuning van de school en via het Expertisecentrum Meubel om leerlingen in de praktijk goed te kunnen begeleiden en om te leren omgaan met de digitale leeromgeving.
 • Met een BBL-leerling is de werkgever verplicht de schooldag door te betalen en de verplichtingen vanuit de cao Meubelindustrie na te leven. Als dit niet gedaan wordt, kan met terugwerkende kracht (5 jaar) loonvordering geëist worden.

 

Instructiefilm Cleverdesk
Nadat de leerlingen van het Samenwerkingsverband hun uren via de app van Cleverdesk hebben ingevuld, controleren de leerbedrijven deze uren via de website urenswv.cbm.nl en hun eigen inlogcodes. Voor een instructie zie onderstaand filmpje: