Meer weten? BEL ONS MAIL ONS

Vacature: Coördinator SWV Noord-Holland

Samenwerkingsverband Noord-Holland is op zoek naar een nieuwe coördinator voor ca. 3-5 dagen per week. Marianne Tolhuijs-Riemers, de huidige coördinator, heeft aangegeven eind oktober 2024 te willen gaan genieten van haar welverdiende pensioen.
SWV Noord-Holland werkt momenteel samen met het HMC van Amsterdam en Horizon College in Heerhugowaard maar wellicht in de toekomst ook nog met andere scholen in de regio.
Om voldoende instroom van leerlingen in de interieurbouwbranche te houden moeten we samen creatief en fanatiek zijn.

De coördinator voert o.a. de volgende taken uit:

 • Inventariseren van opleidingsplaatsen bij de lid bedrijven;
 • Inventariseren van het aanbod van leerlingen bij de diverse ROC’s;
 • Organiseren van o.a. sollicitatiegesprekken, introductiedagen en het tekenen van de arbeidsovereenkomsten;
 • Matchen van de aangenomen leerlingen met de opleidingsplaatsen bij de lid bedrijven, en het eventueel rouleren van de leerlingen;
 • Bezoeken van de lid bedrijven om samen met de leerling en praktijkopleider de voortgang te bespreken;
 • Regelmatig afstemmen met de theorie- en praktijkdocenten van de scholen m.b.t. de begeleiding van de leerlingen;
 • Bevorderen van instroom van leerlingen in afstemming met bestuur SWV, CBM en ECM;
 • Werven en instroom van leerlingen door voorlichting op VMBO-scholen en ROC’s;
 • Deze coördinator voert onafhankelijk van de scholen zijn of haar taken uit.

De coördinator heeft de volgende kwaliteiten:

 • Kan goed contacten leggen en onderhouden met het bestuur van het SWV, lid bedrijven, leerlingen, docenten en andere betrokkenen;
 • Onderscheidt hoofd- en bijzaken en schakelt direct wanneer nodig;
 • Is digitaal vaardig. Kan werken met de meest voorkomende softwareprogramma’s en weet zich op social media gebied goed te redden;
 • Is flexibel en vindt het leuk zich te bewegen in de hele regio Noord-Holland en wellicht nog daar iets buiten;
 • Weet belangen van partijen goed af te wegen;
 • Heeft ervaring in en/of aantoonbare affiniteit met de interieurbouw.

Reageren
Ben of ken je iemand die geknipt is voor deze superleuke functie, dan horen wij dit graag! Stuur een mail naar karsoredjo@cbm.nl en/of john@deboermaatwerk.nl. John Coenders is voorzitter van het SWV Noord-Holland, Angela Karsoredjo is secretaris samenwerkingsverbanden bij CBM. Vanzelfsprekend worden binnengekomen reacties zeer vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie
Een volledige functieprofiel & taakomschrijving is per mail op te vragen bij John of Angela via bovenstaande mailadressen. Ook kan je eventueel met (één van) beide bellen, Angela is bereikbaar op 06 181 118 40 en John is te bereiken op 06 385 142 99.

Adviseurs

Angela Karsoredjo
Bestuurssecretaris Samenwerkingsverbanden
  023 515 88 30
mail mij