Meer weten? BEL ONS MAIL ONS

Netwerkbijeenkomst Rotterdam bij HVC Groep

Na een succesvolle netwerkbijeenkomst vorig jaar november bij Oceanco in Zwijndrecht vinden wij het weer de hoogste tijd voor een volgende netwerkbijeenkomst. We organiseren deze op donderdag 28 september vanaf 15.00 uur.

De bijeenkomst is een goed moment om te netwerken, van gedachten te wisselen over een aantal zaken en jullie input op te halen over het opleiden van leerlingen en het Samenwerkingsverband. Daarnaast zijn we te gast bij de HVC Groep, een duurzaam energie- en afvalbedrijf binnen 51 gemeenten en 8 waterschappen.

HVC houdt zich bezig met 11 activiteiten: warmteontwikkeling en -levering, windenergie, zonne-energie, levering van duurzame energie, energieproductie uit biomassa, gescheiden inzameling, recycling, beheren openbare ruimte, vergisting/compostering, energieproductie uit restafval en slibverwerking.

Programma
15.00 uur – inloop en ontvangst
15.30 uur – presentatie HVC (Baanhoekweg 38 , 3313 LA Dordrecht)
16.30 uur – presentatie Dirk van Deursen (CBM) over Stichting Wood Loop
17.15 uur – gelegenheid tot netwerken onder het genot van een drankje en buffet bij Jack Steakhouse (Baanhoekweg 50, 3313 LP Dordrecht)
19.30 uur – einde

Adviseurs

Daan van Weelden
Opleidingscoördinator
  06 348 528 47
mail mij

Angela Karsoredjo
Bestuurssecretaris Samenwerkingsverbanden
  023 515 88 30
mail mij

Anja Spoor
Secretariaat Samenwerkingsverbanden
  023 515 88 30
mail mij